Basset Hound
Beagle
Bloodhound
Dalmatyńczyk
Gończy Berneński
Gończy Hamiltona
Gończy Schillera
Gończy słowacki
Gończy ze Schwyz
Grand Basset Griffon Vendeen
Mały gończy gaskoński
Petit Basset Griffon Vendeen
Porceline
Rhodesian Ridgeback

Dokument bez tytułu
Kontakt:
 
 
Adres korespondencyjny: 10-545 Olsztyn, ul.Warmińska 4
 
Przewodnicząca Klubu: Barbara Larska