Basset Hound
Beagle
Bloodhound
Dalmatyńczyk
Gończy Berneński
Gończy Hamiltona
Gończy Schillera
Gończy słowacki
Gończy ze Schwyz
Grand Basset Griffon Vendeen
Mały gończy gaskoński
Petit Basset Griffon Vendeen
Porceline
Rhodesian Ridgeback

 
Formularz zgłoszeniowy online 
wyłącznie dla wystawców polskich - członków Związku Kynologicznego w Polsce / for polish exhibitors - members of the Polish Kennel Club only

Entry form online
for foreign exhibitors only / tylko dla wystawców zagranicznych


Formularz zgłoszeniowy / Entry Form  PDF


Zgłoszenia oraz załączniki (kopię: rodowodu, championatu, certyfikatu użytkowości, potwierdzenia wpłaty) można przesłać:

faxem na nr:  61-855-74-14

lub e-mailem na adres:  poznan@zkwp.pl


lub pocztą na adres:  Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Poznaniu, 
61-804 Poznań, ul. Św. Marcin 27Please send by fax 0048 61-855-74-14 or e-mail poznan@zkwp.pl a copy of the pedigree or champion/working certificate.
 
 
Wystawa - Show
  Klubowa Wystawa Psów Gończych
Scenthounds and Related Breeds Club Show

z wyjątkiem
: ogarów i gończych polskich, posokowców bawarskich i hanowerskich oraz alpejskich gończych krótkonożnych
except: Ogar Polski, Gonczy Polski, Bavarian Mountain Scenthound, Hanoverian Scenthound, Alpine Dachsbracke

Miasto - City, Date - Date
Poznań - Antoninek, 25.05.2013

Miejsce - Place
Poznań – Antoninek, teren Strzelnicy Myśliwskiej przy ul. Bałtyckiej 79
(w pobliżu gościńca Lizawka)
Mapkę dojazdu można utworzyć na stronie:
  http://www.lizawka.pl/index.php/kontakt

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries
4.05.2013

Opłaty - Entry Fees
Opłaty:
- za pierwszego psa (z katalogiem)  95 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  85 zł
- za psa w klasie baby, szczeniąt i weteranów (bez katalogu)  50 zł
- za psa z tytułem Int.Champ. (z potwierdzonym certyfikatem, bez katalogu)  50 zł


UWAGA!  Nie przyjmujemy opłat na wystawie. 
Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 6.05.2013 r. - decyduje data wpływu na konto Oddziału.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 6.05.2013 r. , nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.

Attention! We do not accept payments at the show. The payment deadline is 6.05.2013.
Entries which will not be paid until 6.05.2013, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
Przykład 1:
Pies A - własność Jan. Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888    BZ WBK SA III O/Poznań
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, Klubowa Gończych
 

IBAN: PL 62109013590000000102371888   SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, owner and "Klubowa Gonczych"

Reklamy w katalogu
czarno-białe: 1/2 strony 40 zł, cała strona 80 zł   (należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty)

Adres organizatora - Organizer's address
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
61-804 Poznań, ul. Św. Marcin 27 
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 / 
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m

Planowana obsada sędziowska - Judges
Siegfried Peter (D)
Basset Hound
Beagle
Bloodhound

Anatoli Zhuk (BLR)
    pozostałe rasy

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych psów.